Ikon för Rikstermbanken

tilläggsbelopp

svensk term (rek.): tilläggsbelopp
definition:

det belopp i en strukturerad placeringsprodukt som läggs till eller dras ifrån nominellt belopp vid betalning på återbetalningsdagen

anmärkning:

Storleken på tilläggsbeloppet bestäms bl.a. av utvecklingen i den eller de underliggande tillgångarna och storleken på deltagandegraden.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter