Ikon för Rikstermbanken

mätperiod

svensk term (rek.): mätperiod
förklaring:

Begreppet används ofta för att ange den tidsperiod som tillämpas vid genomsnittsberäkning av startkurs eller slutkurs.

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter