Ikon för Rikstermbanken

förtida inlösen

svensk term (rek.): förtida inlösen
definition:

rätt eller skyldighet för emittenten av en strukturerad placeringsprodukt att lösa placeringen i förtid

se även:
 
källa: Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS): Ordlista | 2011, Bilaga till branschkod för strukturerade placeringsprodukter