Ikon för Rikstermbanken

virtuell verklighet

svenska termer: virtuell verklighet
VR-
definition:

datorskapad miljö, ofta avsedd att simulera en fysisk miljö

anmärkning:

I sammansättningar kan vid behov den etablerade engelska förkortningen VR användas: VR-hjälm, VR-program etc. (jämför förkortningen pc för persondator). I sitt givna sammanhang behövs inget förled. Det räcker då i regel att tala endast om hjälm, spel, grafik etc.

Ordet virtuell används dels i uttrycket virtuell verklighet och vid sådant som hör till VR-tekniken (virtuella objekt, virtuell simulering), dels när man särskilt vill betona att något är just icke-verkligt, endast existerar i datorer (virtuellt rum, virtuellt kontor, virtuell organisation, virtuellt universitet). Det bör inte ersätta datorbaserad, elektronisk och digital.

se även:
engelska termer: virtual reality
VR
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012