Ikon för Rikstermbanken

cyberrymd

svensk term: cyberrymd [sy:ber] 
definition:

metaforiskt uttryck för den abstrakta värld eller rymd där det som utförs med datorer kan föreställas pågå

anmärkning:

Cyber i cyberrymd uttalas /sy:ber/. Jämför med uttalet av det besläktade cybernetik (kybernetik).

Cyber är ett jargongartat modeuttryck, ofta använt i sammansättningar som cyberpunk, cybersamhälle, cybersex, cybersnack etc. Det bör inte ersätta datorbaserad, elektronisk eller digital. Uttrycket cyberspace härstammar från sciencefictionlitteraturen.

se även:
engelsk term: cyberspace
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012