Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar)
utgivningsår 2012
utgåvenr 2013-jan
sekretariatskommentar Observera att frågor och svar inte tagits med här utan finns kvar på Svenska datatermgruppens webbplats. De termposter som presenteras från denna källa skiljer sig även i några fall från typiska termposter i det att de ibland behandlar fler än ett begrepp.
antal termposter 479
 
utgivare
organisation Svenska datatermgruppen