Ikon för Rikstermbanken

prompt

svenska termer: prompt subst. 
kommandoprompt
definition:

textsträng på dataskärm som visar att operativsystem eller program väntar på kommando eller annan information från användaren

anmärkning:

Benämningen prompt är övertagen oförändrad från engelskan. Begreppet är förknippat med textbaserade gränssnitt som hos MS-DOS och Unix, där prompten normalt har formen av textsträngar som ”C:\>” eller ”%” plus ett i regel blinkande understreck, alternativt en blinkande fyrkant. Den försvenskade formen prompter (Dataordboken, SIS 1989) fick aldrig något större genomslag. Prompt används ibland felaktigt om det ord eller den fras som anger vilken information som ska anges i ett fält, t.ex. ”Förnamn”, ”E-postadress”. Använd i stället ledtext för eng. prompt i denna betydelse. Observera även verbet prompt, se uppmana.

se även:
engelska termer: prompt subst. 
command prompt
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012