Ikon för Rikstermbanken

uppmana

svenska termer: uppmana
tillfråga
anmärkning:

Använd uppmana för det engelska verbet prompt i betydelsen ‘uppmana användaren att lämna information eller utföra en åtgärd’. Ibland kan tillfråga passa bättre: ”När du blir tillfrågad om vilket alternativ du föredrar, klickar du på det alternativet.”

engelsk term: prompt
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012