Ikon för Rikstermbanken

informationsbärare

svensk term: informationsbärare
användningsområde: inom datalingvistik
definition:

enhet i text eller programkod

anmärkning:

Inom syntaxanalys delas en text eller ett program med hjälp av en s.k. tokeniserare upp i en följd av informationsbärare, som vanligen utgörs av ord men även av förkortningar och skiljetecken.

Termen token används emellanåt oöversatt i svenskan i den här betydelsen. Om man nu måste göra det får termen lämpligen följande böjning: ”ett token, flera token”. För att slippa bestämda former som ”toknet” och ”toknen” använder man omskrivning: ”detta token”, ”dessa token”.

se även:
engelsk term: token
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012