Ikon för Rikstermbanken

digitalpengar

svenska termer: digitalpengar
digitala pengar
definition:

pengar som hanteras och överförs elektroniskt till ett kontantkort eller till den egna datorn och där pengarnas äkthet verifieras ur de elektroniska pengarna själva

anmärkning:

Digitalpengar anknyter till uttryck som digital signatur som står för ett besläktat begrepp, vilket är en fördel. Uttrycken e-pengar, elektroniska pengar och cyberpengar förekommer också men är mindre lämpliga. E-pengar och elektroniska pengar kan ge det felaktiga intrycket att överföringen endast sker via internet (jämför e-post m.fl.).

När digitalpengar väl är överförda har de i likhet med vanliga kontanter inte längre någon koppling till en viss person eller ett visst konto.

Digitalpengar står för engelska e-cash. Termen betecknar den ena av de två huvudformerna av datorbaserade betalningssystem, nämligen kontantliknande system. Den andra huvudformen är kontobaserade system.

Alla slags kontokort är kontobaserade system. Korten är inte bärare av något penningbelopp. De är till för att möjliggöra överföringar mellan konton i bankernas och finansinstitutens datorer. Korten i sig är värdelösa. Man kan tappa sitt kontokort utan att förlora ett öre.

Det mest kända kontantliknande systemet i Sverige är Cashkort. Detta kontantkort är inget kontokort, även om det har samma form. Tanken är att efterlikna betalning med mynt och sedlar. Att ladda ett kontantkort kan jämföras med att ta ut pengar i en bankautomat. Att tappa sitt kontantkort är som att tappa plånboken.

Andra kontantliknande system, som Cybercash och det nedlagda Ecash, hanteras av program som installeras på persondatorer. Pengarna representeras av sifferserier som lagras på hårddisken. Om dessa siffror raderas från hårddisken är pengarna förlorade.

Man kan inte jämföra debetkort eller betalkort med kontantliknande system. Kunder med sådana kort sätter in pengar på ett konto i förväg. Vid köp dras beloppet från tillgodohavandet. Man handlar alltså inte på kredit. Men betalningen sker genom överföring mellan två bankkonton.

se även:
engelska termer: digital cash
e-cash
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012