Ikon för Rikstermbanken

användbarhet

svensk term: användbarhet
definition:

förmåga hos en produkt att kunna användas för ett visst syfte

anmärkning:

”Usability” översätts ofta slarvigt med användarvänlighet, men i de allra flesta fall är användbarhet den korrekta översättningen. Med användbarhet menas alltså hur väl användaren kan använda en produkt för att nå ett visst syfte på ett effektivt och tillfredsställande sätt. Med användarvänlighet betonas ytterligare att systemet eller programmet är lätt att använda, även för ovana användare, dvs. det innebär att det för en användare är intuitivt och lätt att förstå.

se även:
engelsk term: usability
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012