Ikon för Rikstermbanken

funktionalitet

svensk term: funktionalitet
definition:

förmåga hos en produkt att kunna utföra de funktioner som den är konstruerad för

anmärkning:

Funktionalitet handlar om kvalitet och får inte sammanblandas med funktion, som kan definieras som ’bestämd uppgift för ett visst syfte’. Ett datorprogram kan ha en mängd olika funktioner, men var och en av dessa funktioner kan utföra sin uppgift mer eller mindre väl – de har olika funktionalitet.

Funktionalitet är ett flitigt använt uttryck på senare år, inte bara i databranschen. Trendiga ord används ofta onyanserat, som när man talar om förbättrad funktionalitet när det egentligen är fråga om att något fått nya eller bättre funktioner. Funktionalitet kan vara en korrekt översättning av ”functionality”, men annars talar mycket för att Svenska datatermgruppen bör undvika detta vaga uttryck på svenska. Menar man att den aktuella företeelsen begåvats med nya funktioner, blivit mer användbar, fått högre prestanda etc., bör man hellre skriva detta i klartext.

Man bör vara medveten om att det engelska ”functionality” ibland är tämligen innehållslöst, som i ”verifying infrared functionality”, vilket mycket väl kan betyda ”kontroll av att det infraröda ljuset fungerar” eller ”… är påslaget”.

Med detta sagt vill Svenska datatermgruppen ändå ge ett exempel på hur man bör använda begreppen funktion, användbarhet och funktionalitet i ett visst sammanhang:

”Eftersom kalkylprogrammet Excel inte har någon funktion för ordbehandling av löpande texter så är det inte användbart för detta syfte. Därmed är användbarheten hos Excel för denna funktion mycket låg. Däremot har Excel god funktionalitet, dvs. programmet fungerar bra för att göra kalkyler, vilket det primärt är konstruerat för.”

se även:
engelsk term: functionality
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012