Ikon för Rikstermbanken

CERT

svensk term: CERT
förklaring:

it-incidentcentrum.

se vidare under:
engelska termer: CERT
Computer Emergency Response Team
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012