Ikon för Rikstermbanken

CSIRT

svenska termer: CSIRT (förkortning) 
it-incidentcentrum
definition:

organ som inrättats i många länder för att bevaka och varna för datorrelaterade hot i form av virus m.m.

anmärkning:

I Sverige Sitic, som sorterar under Post- och telestyrelsen.

engelsk term: CSIRT (förkortning) 
engelsk term (uttydning): Computer Security Incident Response Team (oförkortad form) 
 
källa: Svenska datatermgruppen: Ordlista + förkortningar (ej frågor och svar) | 2012