Ikon för Rikstermbanken

helhetsintryck

svensk term: helhetsintryck
definition:

intrycket av något betraktat som ett helt

anmärkning:

Vid den upphovsrättsliga prövningen av verkshöjd för alster av brukskonst är det alstrets helhetsintryck, som bedöms.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001