Ikon för Rikstermbanken

dubbelskapande

svensk term: dubbelskapande
definition:

självständigt gestaltande av samma form

anmärkning:

Ett föremål kan erhålla upphovsrättsligt skydd även om ett annat föremål har samma form under förutsättning att de tillkommit helt oberoende av varandra. Med det s.k. dubbelskapandekriteriet avses kravet, att risken för dubbelskapande skall vara obefintlig eller i varje fall mycket ringa för att verkshöjd skall föreligga. Kriteriet är en i upphovsrättslagens förarbeten anvisad hjälpnorm för bedömning av vad som är upphovsrättsligt skyddat alster av brukskonst.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001