Ikon för Rikstermbanken

banal form

svensk term: banal form
förklaring:

Begrepp i rättsskyddet för form, som inte är unik utan tillhör vad som kallas ”det allmänna formförrådet” och fritt kan utnyttjas av alla. Begreppet omfattar ingen kvalitetsbedömning.

se även:
 
källa: Svensk Forms Opinionsnämnd, Torsten Halén & Rune Monö: Svensk Forms Opinionsnämnd Ordbok | 2001