Ikon för Rikstermbanken

standardiserad brukare

svensk term: standardiserad brukare
definition:

standardiserad uppsättning indata för brukarbeteende som kan användas i exempelvis en databeräkning

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012