Ikon för Rikstermbanken

komfortkyla

svensk term: komfortkyla
definition:

installation med syfte att sänka innetemperaturen i en byggnads utrymmen till viss avsedd nivå för människors komfort

anmärkning:

Installationen innehåller eller hämtar kylenergi från kylmaskin, fjärrkyla eller frikyla.

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012