Ikon för Rikstermbanken

frikyla

svensk term: frikyla
definition:

kylsystem där kylenergi hämtas från exempelvis mark, grundvatten, ytvatten eller luft utan annan energianvändning än för drift av pump och fläkt. Även direkt och indirekt evaporativ kyla (inklusive sorptiv kyla, om värmen hämtas från exempelvis solvärme) kan betraktas som frikyla.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012