Ikon för Rikstermbanken

klimatzon söder

svensk term: klimatzon söder
förklaring:

Övriga län än klimatzon norr. (Källa: BBR 15) 

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012