Ikon för Rikstermbanken

klimatzon norr

svensk term: klimatzon norr
förklaring:

Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. (Källa: BBR 15) 

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012