Ikon för Rikstermbanken

idrifttagning

svenska termer: idrifttagning
drifttagning
definition:

det skede och de aktiviteter som syftar till att slutföra och samköra byggnader och deras installationer till en fullt färdig och fungerande enhet (Källa: BBR) 

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012