Ikon för Rikstermbanken

brukstagning

svensk term: brukstagning
definition:

den tidpunkt som byggnaden eller delar av den börjar användas för sitt avsedda ändamål

anmärkning:

Även ännu outhyrda delar av byggnaden bör anses vara tagna i bruk om de står färdiga och man aktivt söker hyresgäst. En byggnad kan helt eller delvis ha tagits i bruk. Byggnaden kan tas i bruk redan under byggtiden, för stora byggnader ofta i planerade etapper. Planeringen av en mätning för verifiering av BBR:s energikrav i färdig byggnad måste anpassas till tidplanen för en etappvis brukstagning, och bör normalt inte påbörjas förrän hela byggnaden har tagits i bruk.

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012