Ikon för Rikstermbanken

fastighetsel

svensk term: fastighetsel
förklaring:

Äldre benämning på den el som används för att driva de tekniska systemen i fastigheten (fläktar, pumpar, hissar, belysning m.m.) En fastighet är en rättslig enhet som kan omfatta flera byggnader och dessutom mark. Ordlistan rekommenderar att man i första hand använder termen ”byggnadens driftel”.

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012