Ikon för Rikstermbanken

byggnadens driftel

svensk term: byggnadens driftel
svensk term (avrådd): byggnadens fastighetsenergi
definition:

den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens behov där den elanvändande apparaten finns inom, under eller anbringad på utsidan av byggnaden (Källa: BBR 16) 

anmärkning:

I denna ingår fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen. Dessutom ingår energi som används i värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr- och övervakningsutrustning och dylikt. Även externt lokalt placerad apparat som försörjer byggnaden, exempelvis pumpar och fläktar för frikyla, inräknas. Apparater avsedda för annan användning än för byggnaden, exempelvis motor- och kupévärmare för fordon, batteriladdare för extern användare, belysning i trädgård och på gångstråk, inräknas inte. Efter samråd med aktörer i byggsektorn förespråkas termen byggnadens driftel (i stället för ”byggnadens fastighetsenergi” som används i BBR 16).

Som ett förtydligande av BBR 19 rekommenderas att termen ”byggnadens driftel” hellre bör användas än ”byggnadens fastighetsenergi”.

I ordlistan görs avsteg från BBR i två fall.

1) ordlistan rekommenderar termen ”byggnadens driftel” i stället för ”byggnadens fastighetsenergi”, som används i BBR 16.

2) ordlistan rekommenderar termen ”byggnadens energiprestanda” i stället för ”byggnadens specifika energianvändning”.

 
källa: Sveby: Ordlista | 2012