Ikon för Rikstermbanken

driftsättning

svensk term: driftsättning
definition:

process som syftar till att sätta en utplacerad funktionsduglig inredning eller utrustning i driftfärdigt tillstånd

se även:
 
källa: Sveby: Ordlista | 2012