Ikon för Rikstermbanken

vitt aducerjärn

svenska termer: vitt aducerjärn
europeiskt aducerjärn
definition:

aducerjärn framställt genom avkolande glödgning av vitt gjutjärn

anmärkning:

Godset har en ferritisk ytzon och därefter en från ytan stigande halt av perlit, Temperkolkorn kan förekomma i det inre av godset.

se även:
engelska termer: whiteheart malleable iron
whiteheart malleable
tyska termer: weisser Temperguss
entkohlend geglühter Temperguss (Källa: tysk norm) 
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969