Ikon för Rikstermbanken

temperkol

svensk term: temperkol
definition:

fritt kol eller grafit, som utskiljs ur fast lösning (vanligen austenit) under värmebehandling

anmärkning:

Temperkol har formen av likaxlade noduler eller kompakta agglomerat av kolkorn. Benämningen temperkol används vanligen endast i samband med aducerjärn.

se även:
engelsk term: temper carbon
tysk term: Temperkohle
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969