Ikon för Rikstermbanken

perlit

svensk term: perlit
svensk term (avrådd): sorbit
förklaring:

Ferrit-cementit (järnkarbid) eutektoiden med vanligen en lamellär struktur. Bildas i vanliga järnkollegeringar vid svalning från austenitområdet. Vid långsam svalning erhålls grovlamellär perlit medan allt finare perlit erhålls vid snabbare kylning. Den finaste perliten, vari lamellerna ej kan urskiljas med vanliga mikroskop (~ 1000 ggr förstoring), kallades tidigare sorbit.

se även:
engelsk term: pearlite
tysk term: Perlit
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969