Ikon för Rikstermbanken

kornig perlit

svensk term: kornig perlit
definition:

mikrostruktur, i vilken cementiten i perliten ej uppträder i lamellär form utan i form av små mer eller mindre regelbundna korn i ferritisk grundmassa

anmärkning:

Erhålls genom mjukglödgning av järnlegeringar med lamellär perlit eller andra omvandlingsprodukter av austenit.

se även:
engelska termer: spheroidized pearlite
cementite
tysk term: körniger Perlit
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969