Ikon för Rikstermbanken

grafitisering

svensk term: grafitisering
definition:

sönderdelning av karbid (bundet kol), så att fritt kol, såsom grafitfjäll, temperkol eller grafitnoduler erhålls

se även:
engelsk term: graphitization
tysk term: Graphitisierung
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969