Ikon för Rikstermbanken

noduler

svensk term: noduler
definition:

strukturbeståndsdelar som bildas kring en kärna och sedan växer i alla riktningar, så att en sfärisk form erhålles

anmärkning:

Används vanligen som beteckning för den sfäroidala grafit, som bildas i segjärn.

engelsk term: spheroids
tyska termer: Kugeln
Sphärolithen
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969