Ikon för Rikstermbanken

bundet kol

svensk term: bundet kol
definition:

den del av kolet i järn och stål, som är bundet till andra element vanligen järn, och därför ej förekommer i fri form som grafit eller temperkol

se även:
engelsk term: combined carbon
tysk term: gebundener Kohlenstoff
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969