Ikon för Rikstermbanken

grafit

svensk term: grafit
förklaring:

En allotropisk form av kristalliserat kol. Fritt kol i form av olika typer av grafit, fjällgrafit, rosettgrafit, nodulär grafit, sfäroidal grafit, etc. förekommer i alla gjutjärn utom vitt gjutjärn.

se även:
engelsk term: graphite
tysk term: Graphit
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969