Ikon för Rikstermbanken

övereutektisk

svenska termer: övereutektisk
övereutektoidisk
förklaring:

Om en legering som håller mer av legeringsämnet än vad som svarar mot eutektisk respektive eutektoidisk sammansättning.

se även:
engelska termer: hyper-eutectic
hyper-eutectoid
tyska termer: übereutectisch
übereutectoidisch
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969