Ikon för Rikstermbanken

eutektikum

svensk term: eutektikum subst. 
definition:

den legering, som har den lägsta smältpunkten (eutektisk temperatur) av alla legeringar med samma komponenter

engelsk term: eutectic subst. 
tysk term: Eutektikum
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969