Ikon för Rikstermbanken

eutektoid

svensk term: eutektoid subst. 
definition:

den legering, som har den lägsta omvandlingstemperaturen av alla legeringar med samma komponenter.

engelsk term: eutectoid subst. 
tysk term: Eutektoid
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969