Ikon för Rikstermbanken

avfallsplan

svensk term: avfallsplan
definition:

kommunal plan för avfallshantering

anmärkning:

Avfallsplanen utgör tillsammans med avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå målen.

se även:
 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar