Ikon för Rikstermbanken

avfallshantering

svensk term: avfallshantering
definition:

sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande eller annan behandling av avfall

 
källa: Avfall Sverige: Handbok för avfallsutrymmen | 2009, Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar