Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Handbok för avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall
kortform av titel Handbok för avfallsutrymmen
dokumentnummer Rapport 2009
utgivningsår 2009
ställe Bilaga 1, Definitioner och ordförklaringar
antal termposter 46
 
utgivare
organisation Avfall Sverige