Ikon för Rikstermbanken

dispersion

svensk term: dispersion
användningsområde: inom kemi
definition:

heterogen blandning bestående av två var för sig homogena delar, av vilka den ena bildar partiklar eller droppar i den andra

anmärkning:

Termen dispersion kan även avse den process som ger upphov till blandningen.

se även:
 
källa: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012