Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Basord i våra fackspråk
dokumentnummer TNC 104
utgivningsår 2012
utgåvenr 1
bakgrund TNC 104 Basord i våra fackspråk är en ordlista som har utarbetats inom Terminologicentrum TNC. Den ger väl avgränsade definitioner av begrepp som förekommer i många fackområden, oftast på en överordnad nivå, t.ex. anordning, funktion, företeelse. Ordlistan klargör även gränserna mellan begrepp som ligger väldigt nära varandra och som ofta kan vara svåra att särskilja, t.ex. skillnaden mellan samordning, samverkan och samarbete. Den här ordlistan kan ses som resultatet av ett arbete som pågått på TNC i omgångar ända sedan TNCs början, det vill säga sedan 1941. Att skapa ordning och reda i det tekniska basordförrådet var nämligen från början en av TNCs uppgifter. I Basord i våra fackspråk har omfattningen vidgats och ordlistan innehåller basord även utanför de rent tekniska och naturvetenskapliga fackområdena.
antal termposter 1346
 
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC