Ikon för Rikstermbanken

aerosol

svensk term: aerosol
definition:

dispersion bestående av fasta partiklar eller vätskedroppar i gas

exempel:

Exempel på aerosoler är rök (fasta partiklar i gas) och dimma (vätskedroppar i gas).

se även:
 
källa: Terminologicentrum TNC: Basord i våra fackspråk | 2012