Ikon för Rikstermbanken

lösningsmedelslim

svensk term: lösningsmedelslim
definition:

lim som innehåller lösningsmedel

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992