Ikon för Rikstermbanken

emulsionslim

svensk term: emulsionslim
definition:

lim vars vätskeformiga bindemedel är fördelat men inte lösligt i annan vätska

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992