Ikon för Rikstermbanken

dispersionslim

svensk term: dispersionslim
definition:

lim vars bindemedel i form av fasta partiklar är finfördelat (dispergerat) – men inte lösligt – i en vätska

se även:
 
källa: Golvbranschen, GBR: Golvteknisk ordlista | 1992