Ikon för Rikstermbanken

riskvärdering

svensk term: riskvärdering
definition:

process där jämförelse mellan den uppskattade risken mot vissa riskkriterier sker för att fastställa den acceptabla risken (Källa: ISO 14971:2007, definition 2.21) 

se även:
engelsk term: risk evaluation
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11