Ikon för Rikstermbanken

riskstyrning

svensk term: riskstyrning
definition:

process genom vilken beslut fattas och åtgärder genomförs genom vilka riskerna reduceras till eller hålls inom specificerade nivåer (Källa: ISO 14971:2007, definition 2.19) 

se även:
engelsk term: risk control
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11