Ikon för Rikstermbanken

riskhanteringsdokumentation

svensk term: riskhanteringsdokumentation
definition:

uppsättning av protokoll och andra handlingar som riskhanteringen resulterar i (Källa: ISO 14971:2007, definition 2.23) 

se även:
engelsk term: risk management file
 
källa: SEK Svensk Elstandard, TK 62: Riskhantering tillämpad på IT-nätverk som innehåller eller är kopplade till medicintekniska produkter – Del 1: Roller, ansvar och aktiviteter | 2011, 2 Termer och definitioner, s. 7–11